Theater Productions
2009      Medealand ... Medea
2006      Valerie Jean Solanas ska bli president ... Cosmo Girl
2006      Bombad ... Cate
2005      Krig ... Semira
2004      Den älskade ... Katarina
2003      Gödkand ... Angelica
2002      Det epileptiska riktmärket ... Nelly
2001      Påklädaren ... Irene
2001      Kameliadamen ... Marguerite
2000      Motiv för medelklassen ... Personhets Performer
2000      Fadren ... Bertha